15.genesis

Zutphen, 01-01-2022

  Verhalen

Een mens leeft in verhalen. Ik leef in verhalen. Mijn verhalen, die ik leefde in deze tijd vanaf mijn geboorte tot nu. Nog meer beweeg ik in nieuwgierigheid naar de beelden, de vertellingen die mijn ziel herbergt.

Schilderen is de laatste jaren de weg geworden waarlangs ze tevoorschijn komen. Nooit is er een schilderij dat op zichzelf staat bij mij. Steeds weer, steeds meer ontdek ik de samenhang. Nou moet je niet denken dat het startpunt is ”Ik stap vandaag in een nieuw verhaal.”

Soultraveling.

Intuïtie leidt mij. Door de kleurenlagen heen ontpopt zich langzamerhand een beeld, een fragment van een beeld, de kracht van een energie. Vaak ontdek ik symbolen die mij nastaan: de boot, een kruis, poort, vogels. Het meest verrast ben ik door het totaal onverwachte dat me diep raakt. Verhalen uit lang vervlogen tijden kunnen opdoemen. Wanneer de vragen ‘waarheen word ik geleid’ of  ‘wat wil zich in mij openbaren?’  mij afstand doen nemen en naar innerlijk waarnemen leiden ben ik op het juiste pad. Tot het motief zich meldt blijf ik geduldig. Lukt het om de tijd te nemen om te rijpen en niet te verdwijnen in het kleurenspel, dan volgt de wonderbaarlijke beloning.

Genesis.

Zo is ook Genesis ontstaan. Mijn intuïtie gaf me de impuls in het vloeien te starten.  Acrylinkt vloeide over het board in de kleuren oranje, blauw, bruin, groen. Licht en transparant. In het waarnemen doemden flarden van beelden op. Met pastelkrijt dikte ik zo hier en daar het een en ander aan. Zo groeiden stapsgewijs fragmenten waarin zich in beschouwing het ontstaan van de aarde spiegelde.

Een thema werd geboren: Genesis.

De serie.

Voor de hand lag de zeven dagen van het scheppingsverhaal te gaan volgen. Dat werd niet mijn keuze. Het zou me vastleggen. Daarentegen ging ik board na board door met vloeiend spelen met kleuren.  Met grote innerlijke aandacht volgde ik de bewegingen en mogelijke fragmenten. Suggesties zette ik met krijt iets in beeld, flauw, doorschijnend, transformerend. Tussen door las ik passages uit Steiners voordrachten over de schepping. De wezenskenmerken werden voelbaar.

Na een beeld of acht ben ik op zoek gegaan naar een chronologische volgorde als in het oorspronkelijke verhaal, keer op keer verschenen de werken in een andere volgorde op de grond. Kijken en waarnemen was de klus. Het kostte tijd. Ik schoof en schoof. Uiteindelijk is de serie voltooid volgens mijn scheppingsverhaal.

            

      

 

 

         

 

 

 

                            

  Zo ontstonden ook: Egyptische goden, zie blog

  Buitelend landschap

  De Etrusken

  Ruimtereizen

 

 

16.Mijmering 1.Verstilling versus dynamiek.

Reacties zijn gesloten.